РАБОТНИ КАКО ПЧЕЛИТЕ , ЗАРЕМ НЕ?

ДА.

Не само работни туку и единствени за еко системот…

Пчелите ги опрашуваат цветните растенија и нивното отсуство би било невозможно да се компензира!
Бидејќи ако тие престанат да постојат,
растенијата кои го сочинуваат поголемиот дел од основната храна на луѓето,
животните кои се хранат од овие растенија,
и на крај се разбира, другите животни кои се хранат со овие животни
ќе исчезнат!

ПЧЕЛИТЕ СЕ ГАРАНЦИЈА ЗА НАШАТА ХРАНА

Две третини од нашата храна ја добиваме благодарение на опрашувањето кои го вршат пчелите.

НО ПЧЕЛИТЕ СЕ ВО ОПАСНОСТ…

Синтетичките хемикалии и пестициди кои се употребуваат во конвенционалното земјоделство, во парковите и градините им штети на пчелите.Стресот предизвикан од човекот и глобалните климатски промени може да ги уништат нивните природни живеалишта. Погрешните методи во пчеларството, прекумерните и инванзивни третмани ги ослабуваат пчелите и ги прават лесно подложни на болести.

ШТО МОЖЕ ДА СТОРИМЕ?

Живеењето во руралните средини или токму во срцето на градот… секој од нас може да стори нешто за пчелите:

Live and Let Bee 2017. Сите права се задржани.

Live and Let Bee
За проектот
Партнери
Еколошко пчеларство во земјите партнери
- Турција
- Македонија
- Велика Британија
- Холандија
Контакт

Животот на пчелите
Моменталната состојба на пчелите
Животот на пчелите

Еколошко пчеларство
Колонија
Видови на кошници
Ефекти од пестицидите
Болести и штетници
Одржлива употреба на пчелни производи

Што може да сториме?
Почетници
Хобисти
Пчелари
Потрошувачи и жители на градовите
Општини
Политичари

 

 

 

 

Финансирано од Еразмус+ програма на Европската Унија. Сепак, Европската Комисија и Турската Национална Агенција не се одговорни за информациите содржани овде.