THE NATURAL BEEKEEPING TRUST (DOĞAL ARICILIK VAKFI)

The Natural Beekeeping Trust (NBKT) 2009’da, batı balarası, Apis mellifera bakımına alternatif bir yaklaşım ihtiyacını karşılamak için kurulmuş bir vakıftır.

Temel amaçlarımız, arı-merkezli, kimyasalsız, sürdürülebilir arıcılık yöntemleri hakkında halkı eğitmek ve arının doğal davranışlarına uyumlu yeni bakış açıları ve ilişki şekilleri geliştirmektir.

Balarıları dünyanın büyük kısmında önemli bir stres altındadır. Bu, çevrenin bozulması ve zehirli tarım kimyasallarının kullanılması da dahil olmak üzere pek çok etkene bağlıdır. Üzerinde pek konuşulmayan üçüncü bir etken, arıcıların neden olduğu strestir. Modern arıcılık yöntemleri çok müdahaleci ve koloninin işleyişine zarar verici olabilir. Bir yüzyıldan uzun süredir devam eden arılara bu aşırı müdahalenin sonucu, dünyanın her yerindeki arı popülasyonlarının canlılığında dikkat çekici bir azalmayla ortaya çıkmaktadır. NBKT, kimyasalsız, sürdürülebilir arı merkezli yöntemleri, arılara her açıdan bakan ve onun yerel ekosistem içindeki yerini dikkate alan yöntemleri teşvik eder.

Arılar tüm kadim kültürlerde kutsal sayılmıştır. Binlerce yıl boyunca hayatta kalmaları sağlanmıştır. Son 150 yılda bu durum büyük ölçüde değişmiştir. Modern arıcılık hemen hemen her zaman, yoğun tarım gibi, en fazla verimi hedeflemektedir. Bu da, arıların ve diğer hayvanların temel ihtiyaçlarını göz ardı ettiği için, suistimale yol açar. Ayrıca, arıların ve kraliçelerin uluslararası ticareti, egzotik zararlıların ve hastalıkların da başka yerlere yayılmasına yol açmıştır ve araştırmalar şu anda hem yoğun arıcılık uygulamalarının hem de uluslararası bombus arısı ticaretinin yerel tozlayıcılar üzerindeki etkileri hakkında endişeleri ortaya koymaktadır.

Bunun üzerine, varlığını sürdürmek isteyen arıcılık endüstrisi, bu krize çözümler sağlamak için daha da fazla araştırma yapılmasını istemektedir: birileri bir şeyler yapmalı. Bu istek artık karşılık görüyor. Ama yanıt bazılarını mutsuz edebilir çünkü önde gelen bilim adamları, değişmesi gerekenin arıcılar olduğunu söylüyor.

Bu, bizim Natural Beekeeping Trust’da uzun zamandır bildiğimiz bir şeyi doğruluyor: bal hedefli, mekanik arıcılığın arılar üzerinde yarattığı baskılar, yalnızca, ödün vermeden önceliği arılara vererek onarılabilir. Doğal dünyanın hızlanan yok oluşu, yaşam alanlarının kaybı, tarım uygulamalarının yarattığı zehirler ve bunlar gibi arıların ve tüm yaşam biçimlerinin karşı karşıya olduğu çevre sorunları çok büyüktür ve acilen ele alınması gerekir.

www.naturalbeekeepingtrust.org

Bu proje Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.