SMART BEEING FOUNDATION (AKILLI ARICILIK VAKFI)

Vakfımızın tarihçesi

Smart Beeing, bir iş adamı ve bir arıcının tesadüfi karşılaşmasının ardından kuruldu.

Girişimci ve Smart Beeing Vakfı’nın kurucusu ve Başkanı olan Rudolf van Aalderen, kendi iş kolunun yarattığı oldukça büyük ekolojik ayakizini telafi etmeye gerek duyuyordu. Canlı eğlence, otomotiv ve proje sektörleri için lojistik ve nakliye çözümleri sunan bir şirketi var.

1986’dan beri arıcılık yapan Ferry Schutzelaars, kendi arıcılık yöntemleri konusunda kafa yoruyordu çünkü ‘kendi arıları’nın hastalıklar ve zararlılarla baş edecek güce sahip olmadıklarını ve bal veriminin son yıllarda düştüğünü fark etmişti. Arılarla kurduğu ilişki şeklini değiştirmek ve arıların ihtiyaçlarını arıcının çıkarlarının üzerinde tutmak zorunda hissediyordu.

Rudolf ve Ferry tanışıp ilk kez sohbet ettiğinde, bir şeyler yapmak için duydukları farklı arzuların çok benzer olduğu ortaya çıktı. Her ikisi de mantıklı, pratik ve uygulamaya dönük bir bakış açısına sahip olduğu için, çok kısa zamanda balarılarına yardım etme amacında fikir birliğine vardılar. Çok geçmeden Smart Beeing kuruldu.

Misyonumuz

Smart Beeing Vakfı, arı popülasyonunu doğal habitatında korumak ve güçlendirmek için çalışır.

Yaklaşımımız

Smart Beeing, bölgeye daha fazla arı gelmesini sağlamak ama daha önemlisi insanların dikkatini arılara çekmek için, bir kaç arılık kurarak işe başladı. Balarısının toplumdaki yerini kaybettiğini ve pek çok insanın onu ortalıktaki sokan böceklerden biri olarak gördüğünü fark ettik.

Üreme ve gençleşmenin doğal yolu olarak arı kolonilerimizin oğul vermesine izin veriyoruz. Genç kraliçelerin oğul vermesi ve serbest çiftleşmesi, balarılarının doğal gücünü kazanması sürecinde önemli bir rol oynar.

Her oğul verme mevsiminde, insanların balarılarını çok samimi bir ortamda yakından tanıyabilecekleri toplantılar düzenliyoruz. Bu güzel etkinliklerde, insanları balarılarının tozlayıcı olarak önemi konusunda bilgilendiriyoruz. Meyve ve sebzelerimizin çoğu tozlayıcılara ihtiyaç duyduğu için, insanların balarılarının gıda zincirimizdeki öneminin farkına varmalarını sağlıyoruz.

Smart Beeing yalnızca daha fazla arıya ihtiyacımız olmadığı, aynı zamanda arılara sağlıklı bir ortam da sunmamız gerektiği mesajını da verir. Smart Beeing ‘müdahalesiz arıcılık’ı, böcek ilaçlarının kullanımını azaltılmasını ve yeteri kadar nektar sağlayan çiçeğin ortama geri getirilmesini savunur.

Smart Beeing, oğullarını ‘balarısı krizi’nin çözümüne yönelik vizyonumuzda kendi yerini bulabilecek arıcılara dağıtır.

Önümüzdeki yol

Smart Beeing balarılarının ihtiyaçları ve insanların onlara yardım etmek için yapabilecekleri hakkında insanları bilgilendirmek amacıyla ortaklarla işbirliği yapmaya devam edecektir. Balarıları küresel bir kriz içinde olduğu için, uluslararası projelerde yer alacağız.

www.smartbeeing.com

Bu proje Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.