ФОНДАЦИЈАТА SMART BEEING

Историја на нашата фондација

Smart Beeing е основана како резултат на случајната средба на две лица, бизнисмен и пчелар.

Рудолф ван Аалдерен, претприемач, основач и претседател на фондацијата Smart Beeing,  почувствува силна потреба да компензира во голема мера со екологијата која е во согласност со неговата дејност. Неговата компанија нуди комплетни логистички и транспортни решенија за забава во живо, автомобилска индустрија и проектна индустрија.

Фери Шуцелаарс, пчелар од 1986 година, се истакна со неговиот начин на пчеларство, бидејќи забележал дека “неговите пчели” немаат сила да се справат со болестите и штетниците, а приносите од мед се намалија во последниве години. Се почувствувал принуден да го смени начинот на интеракција со пчелите и да ги стави потребите на пчелите над интересите на пчеларот.

Кога Рудолф и Фери се сретнаа и го започнаа својот прв разговор, наскоро станаа свесни дека со нивните посебни желби кои се слични можат да направат нешто. Бидејќи и двајцата немале познавање за менталитетот, тие наскоро се согласија нивната цел да биде да им помогнат на пчелите. Долго време пред да се основаше “Smart Beeing”.

Нашата мисија

Фондацијата Smart Beeíng работи на зачувување и зајакнување на пчелната популација  во нејзиното природно живеалиште.

Нашиот пристап

Smart Beeing започна со поставување на неколку пчеларници, не само за да  се добијат повеќе пчели во областа, туку уште поважно со пчелите да ги привлечат на вниманието на луѓето. Видовме дека пчелите го изгубиле своето место во општеството и многумина ги сметале за инсекти кои   преку убод ги напаѓаат луѓето околу себе.

Ние им дозволуваме на нашите пчелни колонии  да се ројат преку природен начин на репродукција и подмладување. Роењето и слободното парење на младите матици игра важна улога во процесот на враќање на природната сила на пчелата.

Секоја  сезона на роење организираме состаноци каде што луѓето можат да се запознаат со пчелите во многу интимна средина. На овие прекрасни пригоди ги информираме луѓето за важноста на пчелите како опрашувачи. Ние ги наведуваме луѓето да станат свесни за нивната важност во однос на нашиот синџир на исхрана, бидејќи повеќето од нашите овошја и зеленчуци зависат од опрашувачите.

Smart Beeing, исто така, дава силна порака дека нам не ни се  потребни само повеќе пчели, но ние треба да им понудиме на пчелите здрава животна средина. Smart Beeing е застапник за ” бесплатно лекување со пчеларството”, со што се намалува употребата на пестициди и се враќа количината на  цвеќиња со нектар во рамките на животната средина.

Smart Beeing ги дистрибуира своите роеви до пчеларите кои можат да  се препознаат во нашата визија кон “кризата со пчели”.

Патот  кон иднината

Smart Beeing ќе продолжи да соработува со партнерите за да ги информира луѓето за потребите на пчелите и начинот на кој луѓето можат да им помогнат. Бидејќи пчелите се во глобална криза, ќе учествуваме во меѓународни проекти.

www.smartbeeing.com

Live and Let Bee 2017. Сите права се задржани.

Live and Let Bee
За проектот
Партнери
Еколошко пчеларство во земјите партнери
- Турција
- Македонија
- Велика Британија
- Холандија
Контакт

Животот на пчелите
Моменталната состојба на пчелите
Животот на пчелите

Еколошко пчеларство
Колонија
Видови на кошници
Ефекти од пестицидите
Болести и штетници
Одржлива употреба на пчелни производи

Што може да сториме?
Почетници
Хобисти
Пчелари
Потрошувачи и жители на градовите
Општини
Политичари

 

 

 

 

Финансирано од Еразмус+ програма на Европската Унија. Сепак, Европската Комисија и Турската Национална Агенција не се одговорни за информациите содржани овде.