Теренска посета и Обука во Македонија 23-27 Април 2016

Теренска посета и Обука во Велика Британија, 27 Мај- 1 Јуни 2016

Теренска посета и Обука во Холандија, 8-12 Октомври 2016

Теренска посета и Обука во Турција, 17-21 Септември 2017

Обука за Еколошко Пчеларство во Турција, 4-8 Декември 2017

Конференција за Меѓународно Еколошко Пчеларство во Турција, 9 Декември 2017

Live and Let Bee 2017. Сите права се задржани.

Live and Let Bee
За проектот
Партнери
Еколошко пчеларство во земјите партнери
- Турција
- Македонија
- Велика Британија
- Холандија
Контакт

Животот на пчелите
Моменталната состојба на пчелите
Животот на пчелите

Еколошко пчеларство
Колонија
Видови на кошници
Ефекти од пестицидите
Болести и штетници
Одржлива употреба на пчелни производи

Што може да сториме?
Почетници
Хобисти
Пчелари
Потрошувачи и жители на градовите
Општини
Политичари

 

 

 

 

Финансирано од Еразмус+ програма на Европската Унија. Сепак, Европската Комисија и Турската Национална Агенција не се одговорни за информациите содржани овде.