Proje Hakkında

“Arıları Yaşatalım”, arı ürünlerinden faydalanan insana değil, arıların bütüncül faydasına odaklı bir proje. Doğada var olan sorunların, ekolojik dengenin bozulmasının ilk göstergelerinden biri, bölgedeki arı nüfusunun olumsuz etkilenmesidir. Küresel iklim değişikliği, çevre kirliliği, insan baskısı altında doğal alanların azalması arıları zayıflatır, hastalıklara açık hale getirir. Buna bir de çiftçi ve arıcıların zaman zaman hatalı ve gereksiz yere kullandığı sentetik kimyasallar, kovana/koloniye yapılan aşırı ve gereksiz müdahaleler eklendiğinde, arıların ne kadar ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu anlaşılabilir.

“Arıların azalması, doğadaki çok önemli dengelerin geri dönülmeyecek şekilde bozulması ve gıdamızın tehlikeye girmesi demektir.”
Arılar sadece bal üretmez, bitkilerde tozlaşmayı sağlayarak, pek çok canlının hayatta kalması için gereken gıdanın tam üçte ikisinin üretilmesini sağlar. Arıların azalması, doğadaki çok önemli dengelerin geri dönülmeyecek şekilde bozulması ve gıdamızın tehlikeye girmesi demektir. Bu yüzden arıların içinde bulunduğu durumun toplumun her kesimine anlatılması, farkındalık yaratılması, arıcılıkla ilgili sürdürülebilir bir tarımsal politikanın geliştirilmesi, son derece önemli.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında uyguladığımız “Arıları Yaşatalım: Ekolojik Arıcılık Eğitimi” (Live and Let Bee: Training for Ecological Beekeeping) projesiyle amacımız, ekosistemin en önemli halkalarından biri olan arılara destek olmak, arılara zarar veren uygulamalardan vaz geçilmesini; ister arıcı, ister bal tüketen şehirli olsun, herkes tarafından uygulanabilecek iyi yöntemlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak.

PROJE FAALİYETLERİ

Ortak Ülkelerde Saha Çalışması ve Ekolojik/Geleneksel Arıcılık Yöntemlerinin Belgelenmesi

2015 Aralık ayında başlayan projede ortak olan dört ülkede ekolojik arıcılık yapan çiftliklerde, Türkiye’den arıcılar ve arı uzmanı akademisyenlerle birlikte saha çalışmaları yapıldı. Mevcut ekolojik arıcılık yöntemleri incelendi ve belgelendi.

 

Ekolojik Arıcılık Bilgilerinin Toplumun Her Kesiminde Yaygınlaştırılması

Her ülke kendi basın ve sosyal medya ağı üzerinden, ekolojik arıcılık bilgilerinin tüm kesimlere yayılması için kapsamlı iletişim çalışması yaptı.

 

Ekolojik Arıcılık Eğitimi

Dört ortak ülkeden toplam 35 kişinin katıldığı eğitim 4-8 Aralık 2017 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşti. 

 

Ekolojik Arıcılık Web Sitesi

Türkiye’de arıcılıkla ilgili en büyük sorunlardan bir tanesi, doğru bilgiye ulaşımda yaşanan zorluklar. Arıcılık, aynı zamanda ilaç ve malzeme satışı anlamında büyük bir pazar olduğundan, kar amacı gütmeyen, araştırmalara dayalı bilgi son derece az. Bu açığı gidermek amacıyla, toplumun tüm kesimlerine hitap eden, kapsamlı bir web sitesi oluşturuldu.

 

Ekolojik Arıcılık Konferansı

Türkiye’de ilk defa arı odaklı arıcılığın konuşulduğu konferans, 9 Aralık 2017’de, İzmir’de gerçekleşti.

Bu proje Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.