Tarım İlaçları ve Arılar

Pestisit Zehirlenmesi

Pestisit toksisitesi karmaşık bir konudur ve bununla ilgili düzenli olarak yeni tartışmalar ortaya çıkar. Arılar için toksik etkisi olan pestisit listeleri arıcılık yapanlara, tozlaşma konularında, pestisit uygulamasının ve balarısı zehirlenmesinin risklerini tanımlamaya ve yönetmeye yardımcı olabilir, aşağıdaki bilgiler de dikkate alınması gereken kriterlerdir.

pesticides

Bir badem bahçesinde tozlaşmaya katkı sunan arı kovanları. Bryn Jones

Püskürtme Bulaşması

Arı zehirlenmesinin en yaygın nedenlerinden biri püskürtme bulaşmasıdır. Bu, çiçekli olmayan bir ekine bir pestisit uygulanması, ancak bunun diğer bitki türlerinin çiçeklerine bulaşmasıdır. Bu problem genellikle püskürtme öncesi ekinlerin taç altından biçilmesi ile ortadan kaldırılabilir. Ekinler arasında yetişen çiçekli yabani otlarda durum çok daha zordur. Bu durumda sadece arılar için toksik olmayan kimyasallar kullanılmalıdır.

Hedef dışı püskürtme bulaşmasını en aza indirgemek için diğer ipuçları şunlarıdır:

 • Herhangi bir kısıtlama da dahil olmak üzere daima ürün etiketi talimatlarını okuyun ve uygulayın. Günümüzde çoğu etiket kullanıcıların bulaşmayı yönetmesine yardımcı olmak için, hava koşulları, damlacık boyutu, ekipman ve püskürtme sürükleme kısıtlamaları ve/veya zorunlu püskürtme yapılmayacak bölgeler hakkında ayrıntılı bilgiler verir.
 • Başlamadan önce hava koşullarının püskürtme için uygun olup olmadığını kontrol edin (yani 3-15 km/saat rüzgar hızı, hassas bitkilerden/alanlardan dışa doğru esme, iki ve sekiz arasındaki Delta T, sıcaklık 28oC’nin altında, geçiş katmanı mevcut değil). Hava kararsız veya öngörülebilir değilse, püskürtmeyin. Püskürtürken hava koşullarını izlemeye devam edin ve püskürtmeye elverişsiz bir hal alırsa durdurun.
 • Püskürtme planlarınızı komşu tarla sahipleri ile tartışın, özellikle hassas bir ürün veya alana püskürtmeyi planlıyorsanız. Bu, komşularınıza tarlalarında koruyucu önlemler alma fırsatı sağlar ve daha sonra şikayetlerin önlenmesine yardımcı olabilir.
 • Hedef bölgelere yakın hassas bitkiler, hayvanlar ve bölgeler (örn. akarsu, arı kovanı) olup olmadığını kontrol edin ve onları sürüklenmeden korumak için stratejiler ortaya koyun (örn. hassas bir ekinin yanında bir tampon bölge veya püskürtülme yapılmamış bir tampon bölge bırakın).
 • Ekipmanınızın doğru şekilde kurulduğundan ve kalibre edildiğinden emin olun.
 • Kimyasal etkinliğinden ödün vermeden sürüklenme riskini azaltmak için mümkün olan en büyük damla boyutunu (en kaba püskürtme kalitesi) üreten bir pülverizatör veya püskürtücü kullanın.
 • Hedef dışına sürüklenme olasılığı daha düşük olan bir kimyasal formülasyon seçin. Örneğin, uygulama esnasında veya sonrasında buhar halinde bulaşmaya daha eğilimli 2,4-D yüksek uçucu esterlerin yerine 2,4-D amin formülasyonlarını kullanın.

Fungusitler

Çoğu fungusitin yetişkin balarıları için toksik olmadığı kabul edilmiştir. Her ne kadar bu muhtemelen doğru olsa da, yakın tarihli bir araştırma, fungusit püskürtülmüş çiçeklerden arılar tarafından toplanan polenlerin fungusit ile kontamine olduğunu ortaya koymuştur. Bu mantar ilaçlarından bazıları aynı konsantrasyonda beslendiğinde balarısı larvaları için toksiktir. Balarısı larvalarına mantar ilaçlarının etkisi kapsamlı olarak araştırılmamıştır, bu nedenle larva için toksik olacağı düşünülen mantar ilaçlarının tam listesi rapor edilmemiştir. Ayrıca, normalde fungusit uyarı etiketlerinde balarısı larvaları ile ilgili uyarılar yer almaz.

Bu nedenle, hastalık kontrolü için şart olmadıkça mantar ilaçlarını çiçeklere uygulamamanız iyi bir uygulamadır. Eğer fungusitin balarısı larvalarına karşı güvenli olup olmadığı bilinmiyorsa, çiçeklere uygulanmadan önce konu arıcıyla tartışılmalıdır. Bazı mantar ilaçları polen tanesinin tepecikte çimlenebilme yeteneğini etkileyerek tozlaşmayı olumsuz şekilde etkileyebilir. Ne yazık ki, bu sorunun ne sıklıkta olacağı hakkında birkaç araştırma yapılmıştır. Mümkünse, çiçeklerin üzerine mantar ilaçlarını püskürtmekten kaçının.

Hives of bees pollinating macadamia trees

Avusturalya fındığı ağaçlarını tozlayan arıların kovanları. Geoff Manning

Dolgu Maddeleri

Dolgu maddeleri kimyasalların etkinliğini arttırmak, damlacık boyutunu azaltmak veya bir bitki veya böcek üzerindeki kimyasalların nüfuzunu arttırmak için kullanılır. İnsektisit ve fungusit spreyler ile kullanılan bazı sürfaktanlar arılar için toksiktir. Arılar üzerine su püskürtülürse, genellikle yüzeyde ayrı damlacıklar oluşturur ve arılara zarar vermez. Bununla birlikte, dolgu maddeleri suyun vücut kıllarına nüfuz etmesine izin verir, bu da arıları öldürür. Ne yazık ki, çoğu yüzey aktif maddenin toksikliği test edilmemiştir ve arı uyarı etiketleri taşımazlar. Dolgu maddelerinin arıları öldürmeyeceği kanıtlanmadığı sürece, arılara toksik olmayan böcek ilaçları ile karıştırılsa bile arılara uygulanmamalıdır. Arılar için güvenli oldukları gösterilmedikçe arılar üzerine dolgu maddeleri püskürtmeyin.

Soğuksa veya yüksek basınçta veya yüksek hacimde uygulandığında su bile kendiliğinden bir sorun olabilir. Etki, dolgu maddelerinin kullanıldığı zamanki gibidir. Arıların öldürülmesinden ve tozlaşmayı olumsuz yönde etkilemekten kaçınmak için, arılar ekini ziyaret ederken arılar için güvenli kimyasalların bile uygulanmasını önlemek iyi bir uygulamadır. Arı kovanları üzerine doğrudan sprey uygulamaktan kaçınmak için özen gösterilmelidir.

Arılar veya arı kovanları üzerine doğrudan sprey veya su uygulamayın.

Sinerji – “Kimyasal Kokteyller”

Arıcılar ve çiftçilerin farkında olmaları gereken bir başka risk, iki veya daha fazla pestisitin bir araya getirilmesiyle ilgili risktir, ki bunlar kendi başına ‘arı güvenli’ olmasına rağmen diğer kimyasallarla karıştırıldığında arılara zararlı olabilir. Bir veya daha fazla kimyasal ilacın birlikte uygulanması bazı bahçecilik koşullarında yaygın bir uygulamadır (örn. meyve bahçelerinde bir böcek ilacı ile fungusit uygulama).

Balarıları, kimyasalları detoksifiye etmek için P450 adlı bir enzim kullanır ve eğer bu enzim bir kimyasalın detoksifikasyonunda kullanılıyorsa, diğerini detokslayamaz ve zehirlenmeye neden olabilir.

Arıcılar ve çiftçiler için hangi ürünlerin birlikte uygulandığında tehdit oluşturacağını tespit etmek zordur. Birçok çiftçinin uyguladığı basit ‘kavanoz testi’, yalnızca kimyasalların kombinasyonunun katılaşmadan ve ekipmana zarar vermeden uygulanabilir olup olmadığının bir göstergesini sağlar. Karışımın arılar üzerindeki etkisi veya etkinliği bakımından etkisine dair herhangi bir bilgi vermez. Uzman tavsiyesi bulunmadığında, en sorumlu yaklaşım arıcı ve çiftçilerin kimyasal kombinasyonlarının zehirli olduğunu varsaymalarıdır ve bal arılarının etkilenebileceği durumlarda bu uygulamadan kaçınmaktır. Alternatif olarak, arıcılar riski ortadan kaldırmak için kovanların yerlerini değiştirmeyi düşünmelidir.

Balarısı Zehirlenmesi Riskini Yönetmek

Balarısı zehirlenmesi olaylarının ortaya çıkma riskini azaltmak için balarısı zehirlenmesinin nasıl gerçekleşebileceğini anlamak önemlidir.

Balarısı zehirlenmesi olayları aşağıdaki şekillerde olabilir:

 • Bir kimyasal, arılar nektara uçarken doğrudan çiçekli bitkilere uygulandığında.
 • Bir kimyasal, çiçekli bir bitkiye uygulandığında ve ardından arılar kirlenmiş nektar, polen veya suyu topladıklarında veya kontamine olmuş bir bitki parçasının üzerine konduklarında.
 • Çiçek açmamış bir ekine uygulanan bir kimyasal, aynı zamanda hedefte olmayan çiçekli bitkilere (örn. yabancı otlar) de uygulandığında.
 • Pestisit arılara, çiçekli bitkilere, kovanlara veya arıların su kaynaklarına sürüklendiğinde.
 • Bir işçi arı kirlenmiş nektar, polen ya da suyu kovana geri taşıyıp ve koloniyi kirletince.
 • Arıların uçuş yolu içerisindeki bir alana püskürtülürse.
Hives of bees pollinating

Ayçiçeği tarlasını tozlayan arıların kovanları. Kathy Keatley Garvey

Çiftçiler İçin Yönetim Uygulamaları

Çiftçiler ve arıcıların balarısı zehirlenmesi olayını azaltmak için yapabilecekleri çeşitli yönetim uygulamaları vardır. Çiftçiler için, aşağıdakileri içerir:

 • Uygunsa, entegre zararlı yönetimi (IPM) ilkelerini benimseyerek kimyasal kullanım ihtiyacını azaltın.
 • Püskürtmeden bir süre önce bölgedeki kovan sahiplerine başvurun, böylece kovanlarının yerini değiştirme veya onları koruma şansı bulabilirler. Arıların genelde 5 km’lik, bazen de daha fazla, bir yarıçap içinde besin aradığını, göz önünde bulundurarak bitişik tarlalardaki kovan sahiplerini de düşünün.
 • İlaçlamayı siz yapmıyor ama yaptırıyorsanız, etkilenebilecek herhangi bir kovanın yerini bildirin ve balarısı zehirlenmesi riskini azaltmanın önemini anlamalarını sağlayın.
 • Kimyasal ilacın etiketini okuyun ve daima uyun.
 • Hedeflenmemiş çiçekli bitkiler, kovanlar ve suyun püskürtme sürüklenme olasılığını önlemek için uygun püskürtme koşullarını seçin.
 • Arıların hedef bölgede besin aramadığından emin olun. Bu, bazı ürün etiketlerinin bir koşuludur dolayısıyla yasal bir gerekliliktir. Buna bitişik tarlalar üzerinde bulunan kovanlardaki arılar ve yaban arılar da dahildir. Unutmayın, arıların zehirlenmesi gelecekteki tozlaşma potansiyelini azaltır.
 • Arıların hasar görmesini engellemek için hedef bölgedeki yabani otları biçin, aksi takdirde arılar orada besin arayabilir.
 • İşiniz için gerekli sonucu elde ederken, aynı zamanda arılar için düşük risk oluşturan kimyasalların seçiminde yardımcı olmak için tarım uzmanınız ve arıcılık uzmanınız ile konuşun.

Arıcılar İçin Yönetim Uygulamaları

Arıcılar, balarısı zehirlenmesi olayını aşağıdaki uygulamaları izleyerek azaltabilir:

 • Kovanları yerine yerleştirmeden önce, her iki taraf için de geçerli olan bir kimyasal uygulama programı planlamak için çiftçiyle birlikte çalışın. Eğer çiftçi kimyasallar uygulamak zorundaysa bunun ne zaman olacağını ve riskin nasıl yönetilebileceğini konuşun. Örneğin, kovanlar kimyasal uygulama sonrasında sahaya konabilir veya kimyasal uygulanmadan önce çıkartılabilir.
 • Sizinle hızlı temasa geçilebilmesi için çiftçide ve komşu arazi sahiplerinde tam iletişim bilgilerinizin bulunmasını sağlayın.
 • Bölgede faaliyet gösteren havadan ilaçlama yapan birimleri uyarın.
 • Komşu arazilerin sahiplerini uyarın.
 • Kovanlarınıza en azından bazılarının işaretlendiğinden veya arılığınızın iletişim bilgileri ile birlikte tabelası olduğundan (cep telefonu numaranız dahil) emin olun, böylece diğer insanlar acilen ihtiyaç duyarsanız sizinle iletişime geçebilir. İnsanların kovanlara yakınlaşmak istemeyeceğinden, harflerin uzaktan okunacak kadar büyük olduğundan emin olun.
 • Sprey sürüklenmesine karşı belirli koruma sağlayan korunaklı alanları seçin. Hâkim rüzgarı düşünün ve yerel halktan tavsiye isteyin.
 • Arıların temiz suya erişebildiğinden emin olun. Arılar çok fazla su isterler ve kolaylıkla temin edilemiyorsa, daha başka yerlerde ararlar ve çiçeklerden ve diğer kaynaklardan kimyasal olarak kirlenmiş su içebilirler.
 • Gerektiğinde kovanların geçici olarak taşınabileceği yakındaki (ancak en az 3 km uzaklıktaki) uygun bir alanı belirleyin.
 • Arı zehirlenmesi semptomlarının erken teşhis edilebilmesi için kovanları düzenli olarak inceleyin.
 • Arılar başlangıçta tasarlanandan daha geniş bir alanda besin aramaya başlamadan arı kovanlarının yerini değiştirin. Arılar, gerektiğinde kovanlardan 12 km uzakta besin arayacakları bilinmektedir.

Zehirlenme Olayına Yanıt Verme

Ekin tozlaşması için kullanılabilecek kovan sayısındaki artış, tarım endüstrisinin refahının devam etmesi için çok önemlidir. Yönetilen tozlaşma sektörünün daha da geliştirilmesi balarısı endüstrisi için de önemli fırsatlar sağlayacaktır. Bununla birlikte, bu konudaki önemli bir engel, arıcıların balarısı zehirlenmesi ile yüz yüze gelmesi riskidir.

Bu örneklerin meydana gelmemesi için mekanizmalar ortaya koymak önemli olmakla birlikte, bir balarısının pestisit zehirlenmesi olayına nasıl müdahale edileceğini anlamak da önemlidir. Aşağıda verilen bilgiler, kovan ile ilişkili olabilecek bazı semptomları özetlerken, etkilenen bölgelerde kovanların en iyi nasıl yönetileceği ve sorunun soruşturulması için kime raporlanacağı hakkında bilgi verilir.

A honey bee poisoning event.

Bal arısı zehirlenmesi olayı. Kovanın önündeki tüm ölü arılara dikkat edin. Bryn Jones

Zehirlenme Belirtilerini Saptama

 • Kovan girişinin dış kısmında önemli sayıda ölü arı bulunması.

 • Ciddi durumlarda, yetişkin arıların ölüleri kovanların içinde de bulunur ve yavrular açlıktan, aşırı ısınmadan veya soğuktan ölür (yetişkin arıların kuluçkayı besleyememesi ve kovan sıcaklığının düzenleyememesi nedeniyle).

 • Yetişkin arılar birkaç gün içinde ardarda ölürler.

 • Bir arıdaki kovanların çoğu veya tamamı etkilenebilir.

 • Ölü yetişkin arıların genellikle kanatları vücutlarına garip açılarda kıvrılmış, dilleri tamamen uzamış ve arka bacakları arkalarına doğru gerilmiş olur.

 • Kovanı terk ederek besin arayan arıların azlığı gözlenebilir.

 • Canlı yetişkinler hasta görünebilir (örn. yavaş hareket ederler, felç emareleri, saçma hareketler).

 • Kalan arılar agresif davranabilir.

 • 30 gün içinde ana arı sorunu ortaya çıkabilir.

Etkilenen Kovanları Yönetmek

 • Kovanları güvenli bir bölgeye taşıyın.

 • Kolonilerin ısınabilmesi için fazla katları çıkartın.

 • Kirlenmiş olabilecek poleni ve balı almayı düşünün ve gerekiyorsa uygun şekilde uzaklaştırın.

 • Kovan içindeki kolonileri toparlayana kadar 1:1 şeker ve su solüsyonuyla besleyin. Arı sayılarının azalmasından kaynaklanan taze nektar eksikliğini telafi etmeye yardımcı olur. Polen veya polen ikamesi ile beslemek de gerekebilir.

 • Gerekirse sağlıklı kovanlardan sırlanmış yavru ve yetişkin arılar ekleyin. Zayıflamış kovana sırı açılmış kuluçkaya destek verilmesine yardımcı olmak için genç arıların da eklendiğinden emin olun.

 • Zehirlenme olayından birkaç hafta sonra ortaya çıkabilecek ana arı başarısızlığı veya ana arıyı dışarı atma belirtileri için kovanlara dikkat edin.

İnceleme ve Raporlama

Bir arıcının alacağı aksiyon büyük ihtimalle zehirlenme olayının şiddeti ve arıcının ilgili çiftçiyle veya bölgedeki diğer çiftçilerle olan ilişkisi ile belirlenecektir. Arıların 5 km’den fazla uçabildiğini aklınızdan çıkarmayın; zehirlenme olayı arıcının birlikte çalıştığı çiftçi yüzünden meydana gelmemiş olabilir, örneğin bölgede arıların olup olmadığını bilmeyen bir komşu da olabilir. Bununla birlikte, gerekliyse analiz için bir laboratuvara gönderilebilecek örnekler toplamak iyi bir fikirdir. Düzgün bir inceleme, doğru davranan çiftçilerin haksız yere suçlanmaması için önemlidir. Alabileceğiniz üç örnek türü vardır:

 • Kovan dışındaki ölü arılar.
 • Ölü arılar ve kovan içindeki petek.
 • Kovanın dışından bir bulaşma örneği.
 • Bir kimyasalın kovanlarla doğrudan temas ettiğinden şüpheleniyorsanız, kovan dışından bir bulaşma örneği verilmesi uygundur. (ör. sprey sürüklenmesi veya hava uygulaması), diğer iki numune türü ise tüm zehirlenme olayları için alınmalıdır. Örnekleri toplarken aşağıdakiler göz önünde bulundurulmalıdır:
 • Arılar, steril cımbız veya eldiven ile alınmalı ve petek steril bir bıçakla kesilmelidir.
 • Temiz bir peçete veya pamuk yünü yumağı kullanılarak kovan dışından bir bulaşma örneği alınabilir.
 • Tüm numuneler laboratuvar testi amacıyla bal numunesi göndermek için yaygın olarak kullanılanlar gibi steril numune kavanozlarına alınmalıdır. Böyle bir kavanoz yoksa, temiz, sızdırmaz bir cam veya plastik kap kullanılabilir (örn. Kilitlenebilir torbalar).
 • Hemen buzda gönderilemiyorsa, numuneler dondurulmalıdır. Bu, ölü arıların ve kimyasal kalıntıların parçalanmasını yavaşlatır.
 • Numuneler uygun şekilde etiketlenmelidir (örn. ‘Kovan dışından arılar’ veya ’20 cm x 20 cm’lik bulaşma örneği kovan dışından’). Bir bulaşma örneğini gönderirken, süpürülen bölgenin büyüklüğünü laboratuara bildirmeniz önemlidir.
 • Her numune için 25-40 arı veya en az 20 g toplanmalıdır.
 • Bulaşma örnekleri için, en az 20 cm x 20 cm’lik alan süpürülmelidir.
 • Petek numuneleri için, en az 10 cm x 10 cm petek parçası örneklenmelidir.

Kaynak: www.beeaware.org.au

Live and Let Bee 2017. All rights reserved.
Live and Let Bee
About the project
Partners
Ecological Beekeeping in Partner Countries
– Turkey
– Macedonia
– United Kingdom
– The Netherlands
Contact
The Life of Bees
Current Situation of Bees
The Life of Bees

Ecological Beekeeping
Colony
Hive types
Effects of pesticides
Diseases and pests
Sustainable use of bee products

What can WE do?
Beginners
Hobbyists
Beekeepers
Consumers & City Dwellers
Municipalities
Policy makers
Educational Resources
Articles
Photographs
Videos
Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.