Neler yapabiliriz?

Yerel yönetimlerde çalışıyorsanız

Kentsel alanlar Avrupa’nın yüzölçümünün %40’ından fazlasını oluşturur ve Avrupa Birliği’ndeki nüfusun yaklaşık dörtte üçüne ev sahipliği yapar. Arıcılık dostu kentlerin kurulmasında hem şehirlerde bir esenlik yeri bulabilen tozlayıcılar için hem de daha sağlıklı bir çevreden yararlanabilecek kentli vatandaşlar için kazan-kazan ilişkisi vardır. Bu girişim, ekonomik kalkınma için bir araç olmasının yanında, beslenme, sürdürülebilirlik ve tozlayıcıların bize sağladığı hizmetler konusunda muhteşem bir eğitim aracı olacaktır. Aynı zamanda, tozlayıcıların yaşamıyla dengede bir tarım modeli için gayret göstermeye devam etmeyi amaçlıyor.

 

Şehirlerdeki bitkiler ve çiçeklerle bağlantılı eylemler

1. Yeşil halka açık alanların planlanmasına (parklar ve bahçeler) arılar ve diğer tozlayıcılar tarafından ziyaret edilen çok çeşitli bitki türlerinin ekimini dahil edin ve arttırın;

2. Bitkilerin seçilmesiyle, çiçeklerin tüm tozlayıcı sezonunda mevcut olduğundan emin olun;

3. Kentsel alanlarda organik tarım gibi düşük etkili / çok yönlü çeşitlilikle üretilen meyveler ve baklagiller gibi yüksek diyet ilgi alanındaki gıda ürünlerinin üretimini destekleyecek şekilde (ör. Kentsel sebze bahçeleri ve benzeri) gıda üretiminin mevcudiyetini dahil edin ve artırın;

4. Örneğin, nektar veren veya aromatik bitkiler içeren “arı bahçesi” oluşturulması ve gösteri kovanları gibi vatandaşlar arasında farkındalık yaratmak için kentin kendisine bazı somut ve sembolik eylemlerin uygulanmasını dahil edin;

5. Halkın desteği olarak, yapılacak olası kampanyalar, örneğin, arılar ve tozlaştırıcılar için ilginç olan ağaçların, çalıların veya ballı otsu bitkilerin mahallelerdeki dağılımı (türlerin ve çeşitlerin seçimi, çiçeklenme tüm arı mevsimini kapsayacak şekilde yapılmalıdır);

Zararlı/yabancı ot/hastalık kontrolüyle bağlantılı eylemler

1. Kentlerde pestisitlerin bitirilmesine kadar kademeli olarak azaltmak için net öneriler sağlandığı için “Pestisitsiz Kentler” programında önerilen tavsiyeleri izleyin 

2. Çiçeklenme ve balçiği varlığında kaçınılması gereken, şehir içindeki otsu ve odunsu bitkiler üzerinde yapılan uygulamalara dikkat edin;

3. Yol kenarı ve kamusal yeşil alanların işlenmesinde herbisitlerin kullanımını, tamamen bitirmeye kadar kademeli olarak azaltın. Manuel/mekanik yabani ot temizleme gibi seçenekler alternatif olarak uygulanabilir veya, sorun olmayacaksa, yabani otlardan çiçeklenmeleri bittikten sonra kurtulun çünkü yabani otlar da besin kaynağı olabilir;

4. Süs bitkisi veya doğal olsun, odunsu ve otsu bitkilerde arılara zararlı olabilecek, zirai mücadele ilaçlarının herhangi bir şekilde verilmesinin yasaklanması (Odunsu bitkiler, süs bitkileri ve doğal bitkilerde çiçeklenme dönemi dışındaki bitki sağlığı uygulamaları, doğal çiçekteki olası bitkilerin doğal olarak elimine edilmesinden veya kurutulmasından sonra yapılabilir);

5. Sivrisinek kontrolünü önlemeye, mekanik korumaya (sineklik), kovuculara odaklanarak üstlenin ve uygulama kesinlikle gerekli ise, larvaları hedef alan biyolojik ürünlerin (örneğin Bacillus thurigiensisirelensis) kullanımına dayanan müdahalelere odaklanın;

 

Eğitim, kültür ve bilinçlendirme faaliyetleriyle bağlantılı eylemler

1. Hem Belediye Meclisinde hem de yerel toplulukta, kentsel alanlarda (hem özel hem de kamu) ve tarımda pestisit kullanımı hakkında vatandaşlar ve kilit paydaşları dahil ederek düşünme ve tartışmayı teşvik edin. Çevre ve sağlık üzerindeki etkileri ve bölgenin iyileştirilmesi ve korunması için sürdürülebilirliğe odaklanmış iyi tarımsal uygulamaların iyileştirilmesi ve benimsenmesini sağlayan potansiyel stratejiler hakkında onlarla birlikte düşünün;

2. Referans bölgedeki herhangi bir seviyeye sahip okulun dahil olduğu arıcılık ve tozlayıcı koruma uygulamalarının ortak faydalarının değeri hakkında bilgi ve bilinçlendirme girişimlerini teşvik edin;

3. Komşularınızla kendi özel bahçeleri için bitki seçim imkânları hakkında bilgi verin;

4. Biyolojik çeşitliliğin teşvik edilmesi, çevresel açıdan sürdürülebilir uygulamalar ve bitki sağlığı ürünlerinin gerekçeli kullanımı gibi konularda yeşil alanlar ve otoyollardan sorumlu ajansların eğitimini geliştirin;

5. Aşağıdakilerin organizasyonu yoluyla sanat, eğitim ve/veya bilinirliği artırmayı birleştiren girişimlerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi:

a. Şehirlerde bölgedeki biyoçeşitlilik özelliklerini ve özellikle arıları vurgulayan «doğa yürüyüşleri». Eğitim araçları ziyaretçilere rehberlik etmek için kullanılabilir;
b. vatandaşlar ve okullar için, sokaklarda, meydanlarda, bahçelerde, kapıların cephelerinde ve şehirlerin yapılarında bulunan arıları simgeleyen anıtlar, semboller hanedan armalarının araında didaktik bilgilendirici yürüyüşler;
c. sanat galerileri, kiliseler, kamu ve özel binalardaki arıcılık dünyasından esinlenen resim, heykel ve el işleri (yazım sanatı dahil) keşfi ile ilgili didaktik bilgilendirici faaliyetler;
d. Kamu okullarında “bal kahvaltısı”nı veya halka açık kampanyaları yerel topluluğa (çocuklar veya yetişkinlere) çevre koruma, sürdürülebilir tüketim ve arıcılık ürünleri (bal gibi) ve tozlaşmadan elde edilen (örn. meyveler, sebzeler, kakao, vb.), tercihen sürdürülebilir bir şekilde ve yerel olarak üretilen ürünler yoluyla sağlıklı beslenme kavramlarını tanıtmak için bir araç olarak kullanın;
e. Didaktik araçlar olarak arılar ve diğer arıgilleri kullanarak çevre hakkında didaktik bilgilendirici oturum;

 

Sosyo-ekonomik önlemlerle bağlantılı eylemler

1. Kişinin kendi yerel topluluğunda gelir ve toplumsal kapsayıcılık fırsatı olarak bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi. Arılar ve arıcılık mahpusların toplumsal rehabilitasyonu, engelli insanlar için terapi, göçmen entegrasyonu vb. için kullanılabilecek bir araç olabilir;

2. Diğer belediyelerle işbirliği içinde arıcılık organizasyonları, sergiler, ödüller vb. desteklemeye yönelik girişimlerin organize edilmesi ve desteklenmesi; Kentsel alanlarda çevre kalitesiyle bağlantılı eylemler 18. Arıların kentsel kirleticilerin biyolojik göstergeleri olduğu izleme kampanyalarını destekleyin.

Source: Beeweek 2017, EU

Bu proje Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.